ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ

ΠΔ 75 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣΠΔ 75 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138 16-06-2011) : ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΝ.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138 16-06-2011) : ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 58 Ν.3966(ΦΕΚ Α' 118-24 ΜΑΙΟΥ 2011)ΑΡΘΡΟ 58 Ν.3966(ΦΕΚ Α' 118-24 ΜΑΙΟΥ 2011)
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΦΕΚ Β΄661/20-4-2011)ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΦΕΚ Β΄661/20-4-2011)
ΠΔ 134 (ΦΕΚ Α' 227/27-12-2010) : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑΠΔ 134 (ΦΕΚ Α' 227/27-12-2010) : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΕΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ (ΦΕΚ Β' 1294/13-08-2010)ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΕΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ (ΦΕΚ Β' 1294/13-08-2010)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΦΕΚ Β' 1292/11-08-2010)ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΦΕΚ Β' 1292/11-08-2010)
Ν.3870/2010 (ΦΕΚ Α' 138/09-08-2010) - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΝ.3870/2010 (ΦΕΚ Α' 138/09-08-2010) - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 100000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΦΕΚ Β' 920/24-06-2010)ΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 100000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΦΕΚ Β' 920/24-06-2010)
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣΝ.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Ν.3840/2010 (ΦΕΚ Α' 53/31-03-2010) - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013Ν.3840/2010 (ΦΕΚ Α' 53/31-03-2010) - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013
Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α' 49/24-3-2010) - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΝ.3838/2010 (ΦΕΚ Α' 49/24-3-2010) - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α' 40/15-03-2010) - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΝ.3833/2010 (ΦΕΚ Α' 40/15-03-2010) - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α' 234/28-12-2009) : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ.3812/2009 (ΦΕΚ Α' 234/28-12-2009) : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΝΟΜΟΣ 3801/2009 (ΦΕΚ Α' 163/4-9-2009) : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΝΟΜΟΣ 3801/2009 (ΦΕΚ Α' 163/4-9-2009) : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΔΗΜΟΣ ΑΕ" (ΦΕΚ Β' 1162/15-06-2009)
ΦΕΚ Β 872/8-5-2009 : ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΟ 2009ΦΕΚ Β 872/8-5-2009 : ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΟ 2009
ΦΕΚ Α 70/7-5-2009 : ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' & Β' ΒΑΘΜΟΥΦΕΚ Α 70/7-5-2009 : ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' & Β' ΒΑΘΜΟΥ
Ν.3756/2009 (ΦΕΚ Α' 53/31-3-2009) - άρθρο 23 : Μείωση τέλους παρεπιδημούντωνΝ.3756/2009 (ΦΕΚ Α' 53/31-3-2009) - άρθρο 23 : Μείωση τέλους παρεπιδημούντων
ΝΟΜΟΣ 3730/2008 (ΦΕΚ Α' 262-23/12/2008) ΝΟΜΟΣ 3730/2008 (ΦΕΚ Α' 262-23/12/2008) "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ & ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ"
ΝΟΜΟΣ 3731/2008 (ΦΕΚ Α' 263/23-12-2008) - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΣΝΟΜΟΣ 3731/2008 (ΦΕΚ Α' 263/23-12-2008) - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΣ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΙΟ : ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡ.8-12 & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΕΔΚΕΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΙΟ : ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡ.8-12 & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΕΔΚΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ 17552 (ΦΕΚ Β' 663/16-04-2008) - ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑΠΟΦΑΣΗ 17552 (ΦΕΚ Β' 663/16-04-2008) - ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267/3-12-2007) - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013ΝΟΜΟΣ 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267/3-12-2007) - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013
ΝΟΜΟΣ 3613/2007 (ΦΕΚ Α' 263/23-11-2007) - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΝΟΜΟΣ 3613/2007 (ΦΕΚ Α' 263/23-11-2007) - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ 3584/2007 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2007) - ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΝΟΜΟΣ 3584/2007 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2007) - ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΝΟΜΟΣ 3577/2007 - ΑΡΘΡΟ 35 (ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΦΕΦΝΠ ΣΤΟΥΣ ΚΑΠ)ΝΟΜΟΣ 3577/2007 - ΑΡΘΡΟ 35 (ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΦΕΦΝΠ ΣΤΟΥΣ ΚΑΠ)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 12/2007 (ΦΕΚ Α' 8/16-1-2007) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 48/99 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 12/2007 (ΦΕΚ Α' 8/16-1-2007) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 48/99 "ΤΕΔΚ ΚΑΙ ΚΕΔΚΕ"
ΑΠΟΦΑΣΗ 70525 (ΦΕΚ Β' 1942/29-12-2006) - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΑΠΟΦΑΣΗ 70525 (ΦΕΚ Β' 1942/29-12-2006) - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ 3443/2006 (ΦΕΚ Α' 41/27-2-2006) - ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝΝΟΜΟΣ 3443/2006 (ΦΕΚ Α' 41/27-2-2006) - ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ
ΝΟΜΟΣ 3434/2006 (ΦΕΚ Α'21/7-2-2006) - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝΝΟΜΟΣ 3434/2006 (ΦΕΚ Α'21/7-2-2006) - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΝΟΜΟΣ 3274/2004 (ΦΕΚ Α' 195/19-10-2004) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΣ 3274/2004 (ΦΕΚ Α' 195/19-10-2004) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΗΣΕΑΣ"
ΝΟΜΟΣ 3106/2003 - ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΝΟΜΟΣ 3106/2003 - ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΜΟΣ 3013/2002 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝΟΜΟΣ 3013/2002 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 23/2002 (ΦΕΚ Α' 19/7-2-2002) - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 23/2002 (ΦΕΚ Α' 19/7-2-2002) - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΝΟΜΟΣ 2946/2001 - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΝΟΜΟΣ 2946/2001 - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΝΟΜΟΣ 2880/2001 - ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙΝΟΜΟΣ 2880/2001 - ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 48/99 (ΦΕΚ Α' 51/17-3-1999) - ΤΕΔΚ & ΚΕΔΚΕΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 48/99 (ΦΕΚ Α' 51/17-3-1999) - ΤΕΔΚ & ΚΕΔΚΕ
ΝΟΜΟΣ 1828/1989 - ΑΡΘΡΟ 25 (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)ΝΟΜΟΣ 1828/1989 - ΑΡΘΡΟ 25 (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 197/78 (ΦΕΚ Α' 43/29-3-1978) - ΤΕΔΚ & ΚΕΔΚΕΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 197/78 (ΦΕΚ Α' 43/29-3-1978) - ΤΕΔΚ & ΚΕΔΚΕ