ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Ε.Δ.Ε. - ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Ε.Δ.Ε.

περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Κ.Ε.Δ.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Κ.Ε.Δ.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ περισσότερα

ΙΔ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 
Δείτε παρακάτω το σχετικό ΠΔ 75/22-8-2011
 
 
περισσότερα

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"

Διαβάστε το σχετικό δελτίο τύπου του υπουργείου Εσωτερικών ΕΔΩ
 
 
 
 
περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Δείτε παρακάτω τις παρατηρήσεις

 

περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Δείτε παρακάτω το σχετικό κείμενο

 

περισσότερα

4Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

περισσότερα

ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ

Δείτε την σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών
 
 

 

περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ Β' 1701/01-08-2011
 
περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Διαβάστε την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ΕΔΩ
 
 
 

 

περισσότερα

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΩΡΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

Διαβάστε την σχετική απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
 

 

περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της δράσης: "Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων, που χρήζουν βοήθειας, για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 
περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΚΕΔΚΕ

 

Θετική και εποικοδομητική εξέλιξη για την επίλυση των συσσωρευμένων προβλημάτων και ανοικτών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δήμοι της χώρας χαρακτήρισε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ το γεγονός ότι, το υπουργείο Εσωτερικών «ξανάνοιξε τις πόρτες» του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και εγκαινιάστηκε ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των δύο μερών, μετά τη χθεσινή συνάντηση της με τον υπουργό Χ. Καστανίδη και τον υφυπουργό Π. Κουκουλόπουλο.  

  περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

http://www.3049.syzefxis.gov.gr/peta_2006_06/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=41

 

περισσότερα

1Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - CLUSTERS"

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/ Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, πρόκειται να προχωρήσει στην έκδοση προκήρυξης προγράμματος με τίτλο «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί  - Clusters», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των ισχυόντων κοινοτικών κανονισμών και πρόκειται να υλοποιηθεί στις ακόλουθες δύο φάσεις:

Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί την 1η ΦΑΣΗ του προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής στην 1η Φάση του προγράμματος έχουν φορείς του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή στο πλαίσιο της σύμπραξης – συμφωνίας που πρόκειται να συνάψουν μεταξύ τους οι συμμετέχοντες στο μελλοντικό Cluster φορείς. Οι δυνητικοί συντονιστές μπορεί να είναι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικά - επαγγελματικά επιμελητήρια ή/και οργανισμοί αυτών, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς με συναφές αντικείμενο ή ακόμα και φορείς επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Τυχόν αποδεδειγμένη εμπειρία συντονιστή - φορέα σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις – προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και του ΕΣΠΑ ή/ και σε παρεμφερείς δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αξιολογηθεί θετικά. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και υφιστάμενα clusters που δρουν στα όρια της ελληνικής επικράτειας και επιθυμούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των συμμετεχόντων να αποφασίσουν τη νομική μορφή της μεταξύ τους συνεργασίας στο πλαίσιο του προτεινόμενου cluster.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά κείμενα

 

περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΝΟΜΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
 
 
περισσότερα